Moje początki w „Solidarności” - Ryszard Setnik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
„Solidarność”, Hamburg, strajki sierpniowe, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS, Biblioteka UMCS, Stanisław Dziechciaruk, Tadeusz Margul, Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii UMCS, działalność związkowa, Tajna Komisja Zakładowa „Solidarność”, biblioteka związkowa, Grupa Robocza na Rzecz Relegalizacji NSZZ „Solidarność” UMCS Moje początki w „Solidarności” Do „Solidarności” wstąpiłem na przełomie września i października 1980 roku – bezpośrednio po powrocie z saksów w Niemczech. Strajki sierpniowe przeżywałem w...
CZYTAJ DALEJ