Nielegalnie to robiłem - Dobrosław Bagiński - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Komitet Obywatelski wysunął kandydatów. Dwóch do Senatu: Stępień i Stanowski i dwóch do Sejmu: Czeżyk i Mańka. Musieliśmy zrobić plakaty dla każdego z nich. Przyjąłem takie założenie, że prawdopodobnie będziemy musieli to wydrukować na sitodruku. To były takie plakaty formatu 50x70. W poziomie, bo zwykle plakaty wszystkie są w pionie drukowane. Teraz, jak już bannery weszły, to ta kompozycja pozioma zaczyna być obecna. Ale wtedy nie było bannerów i plakaty bardzo rzadko były poziome. Ja chciałem żeby one się odróżniały i wykombinowałem taki bannerowy styl. Prosty, bo mogły być drukowane w jednym kolorze. Zdjęcia robiłem chyba dużym obrazkiem Kiev'em. Ale nie jestem pewien. Robiłem to w pracowni fotografii struktur wizualnych na [ul.] Osterwy. Tam, gdzie pracowałem. Nielegalnie to...
CZYTAJ DALEJ