Zmiany personalne w Urzędzie Miasta w Świdniku w momencie przejmowania władzy w 1990 roku - Andrzej Sokołowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Zanim] burmistrz przyjął swoje i rada miasta swoje kompetencje, to myśmy wcześniej uznali ze Stasiem Skrokiem, kogo z urzędu miasta szybko trzeba usunąć. Nam się rozchodziło, żeby nie była taka pani, która kierowała oświatą, zatwardziała komunistka, która nauczycieli wyrzucała z pracy. [Wystosowaliśmy] pismo jeszcze do naczelnika, by przywrócić do pracy nauczycieli zwolnionych z przyczyn politycznych, a ona nie chciała tego robić, w związku z tym ją w pierwszej kolejności należy usunąć. To samo należało zrobić [w przypadku] kierownika wydziału komunikacji, ponieważ myśmy wiedzieli, że to jest agent SB. [Szef] wydziału handlu też natychmiast został zmieniony, poszedł na emeryturę. Natomiast nie robiliśmy dużej rewolucji w urzędzie miasta. Doszliśmy do wniosku, że nowy burmistrz będzie sobie...
CZYTAJ DALEJ