Zmiany nazw ulic i pomników w Świdniku po zmianie władzy w 1990 roku - Andrzej Sokołowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
My jako Komitet Obywatelski w Świdniku wystąpiliśmy do zmiany [nazw] ulic. Myśmy zdawali sobie sprawę, że to nie można tak na łapu-capu występować, ale nie można było dopuścić do tego, żeby była ulica Władysława Gomułki albo innego działacza. Chcieliśmy zmienić ulicę Przodowników Pracy i [powstało] dość ciekawe pismo, gdzie piszemy: „Komitet Obywatelski «Solidarności» w Świdniku zwraca się do Rady Miasta o zmianę niżej wymienionych nazw ulic. – I tutaj mówimy – Niedopuszczalne jest, by w mieście naszym była ulica nosząca nazwę aleja Władysława Gomułki, człowieka, na którego rękach była krew robotników Gdańska, Gdyni i Szczecina. Uważamy, że nasza główna, wylotowa ulica Świdnika, Przodowników Pracy jest symbolem komunistycznego zniewolenia ludzi pracy”. Myśmy nie chcieli [zmieniać]...
CZYTAJ DALEJ