Wojewódzki Urząd Pracy - Adam Cichocki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak byłem dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, to udzieliłem zgody na organizację bardzo wielu szkoleń; właściwie zrealizowałem dwie trzecie liczby krajowych szkoleń, bo ministerstwo raczej narzucało koncepcję: „Szkolimy pod nowe oferty pracy”. Tylko tych ofert jeszcze wtedy nie było, jeszcze nie wykluwała się jakaś tendencja na rynku. Uważałem, że trzeba szkolić ludzi, żeby podtrzymywać ich w aktywności zawodowej i dawać im kwalifikacje, a oni albo z nich skorzystają, albo nie. Na pewno lepiej jest kształcić niż wydawać zasiłki, to było jedno, a drugie – dawanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I to udało się dla bardzo dużej grupy. W urzędach pracy rozliczałem kierowników z udzielonych wsparć w zakresie...
CZYTAJ DALEJ