Program wyborczy KPN-u - Dariusz Wójcik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Podstawowymi rzeczami w naszym programie były: demokracja, wolność oraz wszystkie kwestie związane z niepodległością, na przykład wyprowadzenie wojsk sowieckich. Poza tym kwestia wyborów: miały być bezpośrednie i proporcjonalne, także bezpośrednie wybory prezydenckie. Kolejne kwestie związane były z gospodarką, po pierwsze reprywatyzacja w bardzo szybkim czasie. Mieliśmy taki postulat, żeby natychmiast oddać byłym właścicielom to, co nie sprawia problemu jakby społecznego. To było założenie, że dzięki temu majątkowi szybciej zacznie się rozwijać przedsiębiorczość i klasa średnia. Dotyczyło to wszystkiego – od ziemi przez budynki po firmy. To się wprawdzie nigdy nie wydarzyło, ale był to jeden z naszych postulatów. Poza tym dekomunizacja i lustracja. Można powiedzieć, że wyrazem...
CZYTAJ DALEJ