Między Północną a Placem Litewskim - Dariusz Wójcik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nie pamiętam, ile razy byłem zatrzymywany. Nie prowadziłem rachuby. Bywało na przykład tak, że na wiecu zatrzymali mnie, wywieźli na [ulicę] Północną, wsadzili do aresztu i w zasadzie nie próbowali nawet przesłuchiwać. Jeżeli już, to przyszedł jakiś ubek pogadać. Po dwóch, trzech godzinach stwierdzili, że wiec się odbył, wszystko się zakończyło i mnie wypuścili. Więc sobie tak szedłem z [ulicy] Północnej na Plac Litewski. Dotarłem na miejsce, patrzę, a od strony Alei Racławickich na Plac Litewski wchodzi manifestacja NZS-u, który zorganizował manifestację żądającą uwolnienia mnie. Na Placu Litewskim spotkaliśmy się, po czym zaraz znowu mnie zwinęli i zabrali po raz kolejny na [ulicę] Północną. Wtedy już chyba do rana następnego dnia tam przesiedziałem. Nie liczyłem więc tych zatrzymań, aresztowań i tak dalej. Był...
CZYTAJ DALEJ