Sojusznicy KPN w Komitecie Obywatelskim - Dariusz Wójcik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ludzie popierający KPN w Komitecie Obywatelskim byli przede wszystkim związani bezpośrednio z zakładami pracy. Przykładem mogą być bracia Blajerscy lub Zygmunt Łupina. Zygmunt po tym spotkaniu przed 3 maja miał dużego kaca. Był tam jeszcze na przykład pan [Tadeusz] Mańka, czyli jeden z kandydatów. Na tym spotkaniu byli też kandydaci. Wielu ludzi w tych czasach zmuszanych, by nie zadawać się z Konfederacją, miało niesmak z tego powodu. Wcześniej było także wiele fajn[ej], sympatycznej współpracy na przykład z Anną Truskolaską – działaczką, której pismo „Solidarności” wielokrotnie my [KPN] drukowaliśmy. Przed wyborami na przykład Włodek Blajerski i Zygmunt Łupina dostali reprymendę za udział w [konfederackiej] manifestacji 11 listopada 1988 roku. Jest na ten temat wzmianka w stenogramach...
CZYTAJ DALEJ