Spotkanie na KUL-u - Dariusz Wójcik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Przed 3 maja na KUL-u w starej auli odbyło się spotkanie szefów komisji zakładowych. Byli tam przedstawiciele komisji zakładowych, przedsiębiorstw oraz firm z Lubelszczyzny czy szerzej z całego regionu środkowo-wschodniego. To byli szefowie „Solidarności” struktur zakładowych. W przeszłości byłem zapraszany na tego typu spotkania, tak więc i wtedy nie było inaczej, jednak w tym przypadku zostałem delikatnie wyproszony z powodu rzekomo kilku wewnętrznych spraw, jakie mieli ci ludzie do omówienia. Na tym zebraniu podjęta została także sprawa udziału czy w ogóle organizacji wspólnych obchodów 3 Maja. Wtedy właśnie zostało przedstawicielom zakładów pracy powiedziane, że Konfederacja nie chce wspólnych obchodów z „Solidarnością”...
CZYTAJ DALEJ