Przygotowanie do obchodów 3 Maja - Dariusz Wójcik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Punktem zwrotnym zarówno w stosunku do Komitetu Obywatelskiego, jak i władz peerelowskich była sytuacja [obchodów rocznicy] 3 Maja. Rozpoczęliśmy wtedy rozmowy z Komitetem Obywatelskim na temat wspólnej organizacji obchodów. Dla [wielu] różnych działaczy było rzeczą oczywistą, że KPN, „Solidarność”, NZS i inne [organizacje] pójdą razem we wspólnym pochodzie. Z początku wydawało się to oczywiste, później jednak zaczęły się problemy. Zaproszono nas na rozmowę w celu ustalenia zasad wspólnych obchodów [3 Maja]. Ludzie z Komitetu Obywatelskiego doskonale wiedzieli, że codziennie rozbijane są nasze wiece wyborcze, dlatego też na kilka dni przed 3 maja zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli: Zygmunt Łupina i Tomasz Przeciechowski, a także kilka innych osób, których nazwisk już nie...
CZYTAJ DALEJ