Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu 1989 roku - Dariusz Wójcik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To była bardzo ciekawa kampania, szczególnie dla mnie, dlatego że wtedy, kiedy był Okrągły Stół, wszystko się ważyło. Byłem [w Lublinie] przywódcą Konfederacji Polski Niepodległej, która po pierwsze nie chciała uczestniczyć w dogadywaniu się z komunistami, a po drugie nie miała też szans, żeby być przy Okrągłym Stole. Nasi działacze nie mogli też startować z list Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”. [Wynikało to z faktu], że już w roku 1987 zostały zawarte pewne porozumienia z tak zwaną opozycją konstruktywną a władzami PRL-u dotyczące rozwoju sytuacji. W tych porozumieniach „Sol idarność” zobowiązała się do niewspomagania i niekooperowania z tak zwaną opozycją niekonstruktywną, do której należała Konfederacja Polski Niepodległej. Ten układ odzwierciedlają między innymi...
CZYTAJ DALEJ