Ocena przełomu - Paweł Bryłowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wybiliśmy się na niepodległość. Kto mówi, że jesteśmy od kogoś zależni, to niech sobie tak twierdzi, ale kraj jest niepodległy. Mamy demokrację, mamy możliwość działania i mamy możliwość swobodnej migracji. Kiedyś wyrzucano nas z kraju bez prawa powrotu, teraz z różnych powodów możemy wybierać sobie miejsce, gdzie chcemy żyć. Jedna sprawa jest fatalna – niemożliwość pracy. Można było… i wygraliśmy wielką rzecz. Teraz [powiem] coś, [co] zabrzmi źle: otóż to była bezkrwawa bitwa, a wojna jeszcze ciągle trwa. Każda wojna, każde działanie, każde przemienianie się wymaga bólu, wymaga ofiar. Dobrze, że nie było ofiar krwawych, dobrze, że nie było pożaru. Niektórzy zapominają, że PRL nie był kwitnącą krainą. Niektórzy zapominają, że tak naprawdę to była kupa gruzów, tylko...
CZYTAJ DALEJ