Wojenka o władzę na dole - Paweł Bryłowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Współpraca z wojewodą i wicewojewodą Marianem Buczkiem układała mi się bardzo dobrze. Chociaż obaj byli dla mnie bliskimi ludźmi, szacunek dla funkcji i poszanowania ich odpowiedzialności powodował, że starałem się być pomocny, lojalny, ale bez koleżeńskiego spoufalenia lub natrętnego pokazywania szefowi ważności swoich zadań czy problemów. Choć nie tak dawno byliśmy kolegami, służyliśmy idei „Solidarności” przez duże i małe „s”, marzeniu o demokracji i niepodległości, to wydaje mi się, że uniknęliśmy w czasie naszej pracy w administracji kolesiostwa i zaspakajania grupowych interesów. Tak zwana wojna na górze, rozpad i likwidacja Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”, tworzenie się nowych ugrupowań politycznych, a wreszcie...
CZYTAJ DALEJ