Dyrektor do spraw organizacyjnych - Paweł Bryłowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wojewodą został Jan Wojcieszczuk, który mi zaproponował, żebym został dyrektorem do spraw organizacyjnych Urzędu [Wojewódzkiego]. To stanowisko obejmowało również sprawowanie nadzoru prawnego nad uchwałami podejmowanymi przez samorządy. Tam były po pierwsze organizacja, kadry (łącznie z płacami) i nadzór nad samorządem. [W maju 1990 roku wystąpiłem z „Solidarności”], w momencie kiedy zostałem urzędnikiem, bo takie były zasady. Jeśli chodzi o dyrektorów [Urzędu Wojewódzkiego], to decyzja [o ich wymianie] oczywiście należała do wojewody; to było jakby oczywiste i ustalone wcześniej, że wraz z odejściem wojewody z poprzedniego rozdania, odejdą praktycznie prawie wszyscy dyrektorzy. Wyjątkiem...
CZYTAJ DALEJ