Współpraca z pełnomocnikiem rządu do spraw reformy samorządowej - Paweł Bryłowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Myślę, że pan Tomasz [Przeciechowski], znając mnie wcześniej i znając mój udział w wyborach 4 czerwca, chciał mieć współpracownika wierzącego w prawidłowość następujących zmian i rozeznanego w sprawach prawnych i organizacyjnych. W biurze pełnomocnika byli specjaliści od całego wachlarza spraw konieczni przy organizacji samorządu terytorialnego – od spraw finansowych do spraw organizacyjnych. Była to ciekawa praca. Przykładowo wzorcowe statuty dla gmin, które opracowywaliśmy wtedy, funkcjonowały przez wiele lat. Byliśmy przy właściwie wszystkich wyborach, tych pierwszych, wewnętrznych, w ukonstytuowanych samorządach gminnych. Później była kwestia organizowania SKO, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Były różne kwestie interpretacyjne, na...
CZYTAJ DALEJ