W Polsce obowiązywał model prasy wypracowany przez Romana Werfla - Franciszek Piątkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W Polsce obowiązywał model prasy wypracowany chyba w końcu lat czterdziestych przez pana Romana Werfla. Czy był kierownikiem wydziału prasy Komitetu Centralnego PZPR, czy pełnił tam inną funkcję, tego nie wiem. W każdym województwie była codzienna gazeta poranna, wydawana przez Komitet Wojewódzki Partii. Mieliśmy też gazetę popołudniową, która pozornie nie była niczyim organem, ale zdarzało się, że popołudniówka była bardziej papieska niż papież, bardziej partyjna niż ta poranna partyjna – to zależało od ludzi, którzy prowadzili te gazety, którzy tam pracowali. Więc były gazety poranne i popołudniówki. W Lublinie „Sztandar Ludu”, „Kurier Lubelski”; w Kielcach „Słowo Ludu”, „Echo Dnia”. Dalej mieliśmy miesięczniki społeczno-kulturalne bądź dwutygodniki, a czasem tygodnik....
CZYTAJ DALEJ