W czasie wojny przeprowadzałem ludzi przez granicę, byłem też w harcerstwie - Kazimierz Grelak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wojna zastała mnie w działalności harcerskiej. Mało mówi się [o] działalności harcerzy w [19]39 roku. Byliśmy przeszkoleni. Mieszkałem wtedy w Olkuszu, czterdzieści kilometrów od granicy. Szkoliliśmy się na Lotnisku Rakowickim w Krakowie, [zorganizowało] to wojsko – chodziło o rozpoznawanie samolotów i tak dalej. Mieliśmy służbę obserwacyjną i w wyniku naszych obserwacji były nadawane te słynne ostrzeżenia: „Uwaga, uwaga”. Mieliśmy kontakt bezpośrednio z radiem i lotniskiem. Taka była moja działalność harcerska w [19]39 roku. Potem wycofaliśmy się i wróciliśmy do domu. Okupację spędziłem w Olkuszu. Olkusz był włączony do Rzeszy. Początkowo było czynne gimnazjum polskie. W Generalnej Guberni nie były czynne gimnazja, a w Olkuszu było aż do stycznia [19]40 roku. Szybko nadrabialiśmy...
CZYTAJ DALEJ