„Solidarność” w Gdańsku - Kazimierz Grelak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Byłem bardzo blisko [Lecha] Wałęsy jako działacz, właściwie jedyny liczący się działacz gospodarczy od strony zarządzania, organizacji i tak dalej. Byłem delegatem na zjazd „Solidarności” z ramienia Gdańska. Mam bardzo dużo materiałów z tamtego okresu. Najpierw był MKS [Międzyzakładowy Komitet Strajkowy], a potem MKZ [Międzyzakładowy Komitet Założycielski]. Pamiętam [Lecha] Kaczyńskiego – późniejszego prezydenta – on tam zbierał opinie, męczył nas ankietami – co chwileczkę była jakaś ankieta. Dzięki temu miał doskonałą informację o nastrojach w „Solidarności”. Tak że był doskonałym informatorem podpowiadającym czy zwracającym uwagę na różnego rodzaju nastroje, niebezpieczeństwa i tak dalej. Z Jarkiem Kaczyńskim rozstałem się i zrezygnowałem z działalności w Porozumieniu...
CZYTAJ DALEJ