Rozwiązanie Komitetów Obywatelskich i Klubów Inteligencji Katolickiej - Kazimierz Grelak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Komitety [Obywatelskie] rozwiązały się w Warszawie, natomiast tu z profesorem Jerzym Kłoczowskim nie [chcieliśmy] ich rozwiązywać. Mieliśmy spotkanie na dole, w tej świetlicy, w siedzibie „Solidarności” na ulicy Królewskiej. Uchwaliliśmy, że nadal będziemy tutaj działali, jak długo się da. Nie pamiętam dokładnie do kiedy. Potem to się tak rozmyło: profesor [Jerzy] Kłoczowski wyjechał chyba na jakieś stypendium półroczne i to jakoś naturalną śmiercią [umarło]. Podobnie zresztą stało się z Klubami Inteligencji Katolickiej. Ostatnim prezesem Klubu był pan Leszczyński – to był podobno jakiś potomek króla Leszczyńskiego. Spotykaliśmy się u niego w domu. Finansowo wspomagani byliśmy przez KIK warszawski. Ostatnie rozliczenie robiliśmy wspólnie u pana Leszczyńskiego, a resztę pieniędzy przekazaliśmy z powrotem do...
CZYTAJ DALEJ