Profesor Strzembosz - Kazimierz Grelak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Miałem spotkanie z ZHR-em, z harcerzami Rzeczypospolitej. Opowiadałem moje wspomnienia z [19]39 roku. Powiedzieli: „Proszę napisać, opublikujemy”. Posłałem – cisza. Posłałem też te materiały do profesora Tomasza Strzembosza. Dostałem odpowiedź, trzymam to jako relikwię i nie wiem, co z tym zrobić, bo trzeba gdzieś to przekazać. Tam jest takimi kulfonami napisane, że już prawie nie widzi i dlatego tak pisze. Odpisał jednak, a ci działacze z ZHR-u w ogóle nic. Nie tylko, że mi odpisał, ale dał namiar na człowieka (jakiegoś doktora), który ewentualnie mógł dalej to kontynuować. Nawet w moim tekście [korygował] pewne rzeczy. Trzymam to jak świętość, to jest napisane na wielu kartkach kulfonami. Odpisał mi, biedak niewidzący, dwa tygodnie przed śmiercią. Dał jeszcze wskazówki metodyczne....
CZYTAJ DALEJ