Komisja Zbigniewa Resicha - Kazimierz Grelak - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W „Solidarności” była powołana tak zwana komisja Resicha. Zbigniew Resich był profesorem. W sierpniu 1981 roku została powołana komisja do opracowania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Było nas tam dziesięciu z ramienia „Solidarności”, między innymi [Bronisław] Geremek i Adam Stanowski. Ponieważ szło to bardzo opornie, to myśmy sami opracowali własną koncepcję, nazwaliśmy to konstytucją nauki. Mam nawet opracowania wstępne tej konstytucji. Komisja Nauki miała być podporządkowana nie jakiemuś ministrowi, tylko Sejmowi. Zakładaliśmy, że Sejm powinien obrosnąć właśnie w tego rodzaju – nazwijmy to – bardziej branżowe jednostki, jak na przykład związki zawodowe, które miałyby możliwość proponowania ustaw lub doradzania Sejmowi. To w sumie nie znalazło potem jakiegoś bliższego...
CZYTAJ DALEJ