Zmarnowana szansa - Zygmunt Łupina - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Myśmy mogli wówczas poprowadzić taką politykę jak Viktor Orbán prowadzi obecnie na Węgrzech. Nie mścić się, ale przeprowadzić lustrację, odsunąć [Wojciecha] Jaruzelskiego i tak dalej. Przeprowadzić daleko idące rewolucyjne reformy w gospodarce, w oświacie i we wszelkich dziedzinach ważnych dla wychowania. Natomiast myśmy się rozleźli w politycznym bezładzie. O czym świadczą frekwencje przy wszelkiego rodzaju wyborach i małe zainteresowanie sprawami politycznymi do dzisiaj? Przykład z ostatnich dni. Dwa tygodnie temu proboszcz parafii Karolówka w Zamościu poszedł na lekcję do liceum ogólnokształcącego, spodziewając się, że zostanie zaatakowany przez uczniów sprawami dotyczącymi pedofilii księży. Tymczasem wchodzi i nic. [Sam poruszył...
CZYTAJ DALEJ