Zdjęcie z Wałęsą. Walka przedwyborcza - Zygmunt Łupina - fragment relacji świadka historii [TEKST]
wyborcza 1989, wybory czerwcowe 1989, Lech Wałęsa, Andrzej Wajda, Gdańsk Zdjęcie z Wałęsą. Walka przedwyborcza Zdjęcia kandydatów „Solidarności” z Lechem Wałęsą na plakaty wyborcze] były robione pod koniec kwietnia w Gdańsku. Do Gdańska przyjechaliśmy z całej Polski, stu sześćdziesięciu kilku kandydatów na posłów i stu kandydatów na senatorów. Robienie zdjęć organizował [Andrzej Wajda] ze swoją ekipą. Każdy podchodził do Wałęsy i Wajda robił mu zdjęcie. Nie wiem, ile godzin to zajęło, w każdym razie cały dzień. Kiedy Wajda zrobił wszystkie zdjęcia ogłosił, że mają wadę i wszystko zaczęło się jeszcze raz. Ci, którzy nie mogli w tym dniu pojechać do Gdańska (między innymi...
CZYTAJ DALEJ