Kandydaci na posłów - Zygmunt Łupina - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nie byłem na spotkaniu, na którym powołano Komitet Obywatelski, nie pełniłem w Komitecie [żadnej] funkcji, bo byłem jednym z czterech kandydatów na posła. Komitet Obywatelski prowadził rozmowy, wysuwając propozycje, pytając [kandydatów] o zgodę. Pamiętam między innymi rozmowę z profesorem [Ryszardem] Benderem, który też był jednym z kandydatów, i rozmowy z przedstawicielami KPN-u. Wówczas przywódcą KPN-u był późniejszy wicemarszałek Sejmu, student KUL-u, [Dariusz Wójcik]. Profesor Bender postawił warunek – chciał [startować] z Lublina i dlatego nie przeszedł jako kandydat Komitetu Obywatelskiego. Kandydat KPN-u też nie przeszedł, ponieważ postawił twarde warunki, żeby wyraźnie pokazać, że jest działaczem KPN-u. Tymczasem Komitet Obywatelski raczej unikał partyjnego...
CZYTAJ DALEJ