Zmiany nazw ulic - Marta Kliczka - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Były zmiany w nazwach ulic. Nasz MDK jest w tej chwili na ulicy Bernardyńskiej, to nazwa przedwojenna, a [w PRL-u] pracowałam na ulicy Dąbrowskiego. Bardzo się cieszę, że ulice się zmieniły. Myślę, że to była chyba jedyna nagroda dla ludzi z okresu przedwojennego, którzy pamiętali inne nazwy. Na moim rodzinnym domu była tabliczka, że jest ulica Piłsudskiego, a [została] przemieniona na 1 Maja. Ojciec jednak nie pozwolił zdjąć tej tabliczki i były dwie. On całe życie się stawiał....
CZYTAJ DALEJ