W PZPR i w „Solidarności” - Edmund Dąbrowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W roku [19]81 byłem delegatem na IX nadzwyczajny zjazd PZPR w Warszawie. Po tym zjeździe usłyszałem, że gdzieś na Śląsku jest próba zorganizowania klubu byłych delegatów na IX zjazd partii, więc założyłem też taki klub w Lublinie. Prowadziłem go do czasów następnego zjazdu w [19]86 roku. Na posiedzeniu przede wszystkim rozmawialiśmy o niedociągnięciach w różnych sprawach. Dyskutowaliśmy o kopalni Bogdanka, o działalności szkolnej i społecznej; wiedziałem, że [wiele spraw] musi się zmienić. Na następnym, czyli X, zjeździe w [19]86 zauważyłem, że nie ma rzeczy, które myśmy uchwalili na zjeździe IX. A program był układany przez dwa tysiące sześćset ludzi – przez chyba czternaście godzin kłóciliśmy się i dyskutowaliśmy. Było dyskutowane każde zdanie, byliśmy pełni energii – wiedzieliśmy, że to wszystko się...
CZYTAJ DALEJ