Czułem się wolny w obu systemach - Edmund Dąbrowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
U mnie [po przełomie w 1989 roku] nic się nie zmieniło, bo w tamtym okresie, kiedy miałem coś do powiedzenia, starałem się na forum publicznym (wtedy partyjnym) to przekazywać. Później zostałem nauczycielem, nikt mnie nie ograniczał. Nie byłem prześladowany przez milicję ani przez Urząd Bezpieczeństwa; teraz też nikt mnie nie [nęka]. Tak więc nie mogę powiedzieć, że dopiero [po 1989 roku] nastąpiła wolność. Ważne jednak, że została zaprowadzona pewna normalizacja w życiu. Dobrze czułem się i w tamtym ustroju, i w tym – nigdy nie traciłem własnej osobowości. Od młodości miałem takie motto: „Lepiej na baczność konać, niż na klęczkach żyć”. Starałem się przez całe życie tego motta przestrzegać....
CZYTAJ DALEJ