Byłem zaskoczony wynikami wyborów do Senatu - Edmund Dąbrowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nie byłem zaskoczony wynikami wyborów do Sejmu, bo to było raczej do przewidzenia. Zaskoczony byłem natomiast wynikami wyborów do Senatu – myślałem, że gdzieś około dziesięć, może piętnaście osób znajdzie się ze strony rządowej, a znalazł się tylko jeden jedyny [kandydat]. W [19]90 roku powstała ustawa o wprowadzeniu samorządów gminnych – tylko gminnych: nie było powiatów i województw. Na szczeblu wojewódzkim był tylko sejmik, do którego byli delegowani radni z poszczególnych gmin....
CZYTAJ DALEJ