Byłem radnym drugiej kadencji - Edmund Dąbrowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W [19]94 roku zostałem radnym: wybrano mnie przewodniczącym Rady Miejskiej. Funkcję tą pełniłem do [19]98 roku. Robiliśmy deptak na Krakowskim Przedmieściu; całe Stare Miasto zostało wtedy rozbudowane, przeprowadzona została nowa infrastruktura na całym mieście. Równocześnie budowaliśmy mieszkania komunalne. Lublin był wtedy na drugim miejscu w Polsce w zakresie budowy mieszkań komunalnych. Budowano je chyba jeszcze do [19]99 roku. Pan [Paweł] Bryłowski był wtedy prezydentem – ja go bardzo cenię, on miał coś w sobie, potrafił organizować i potrafił kończyć to, co zaczął. Wtedy w Radzie Miejskiej było nie trzydziestu jeden radnych, ale pięćdziesięciu pięciu. Ja byłem przewodniczącym dwudziestu ośmiu, a dwudziestu siedmiu miałem w opozycji. Przez te lata była tylko jedna próba...
CZYTAJ DALEJ