W domu był pokój do modlitwy - Janina Woch - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Figurka Matki Bożej to była zawsze w kwiatach, zimą i latem postawiona, świece koło Matki Bożek i krzyżyk. Stół to był ołtarz, pokój był jeden to był kościół domowy, to się modliło w nim, wszyscy śmy klękali, u nas wspólna modlitwa była w domu. Ale ja tak dzieci nie wychowałam, bo dzieci do szkoły, to tam, to tu, a to dobudzić nie można było, umiały pacierz, umiały się modlić, ale tak nie było, jak za moich czasów. U nas to babcia więcej rządziła, bo babcia była z nami i nas babcia tak prowadziła tak swoją mundrością....
CZYTAJ DALEJ