Wiatr zwiastował kawalera - Regina Żyła - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Panny wychodziły na pole, z który struny wiater bedzie, z ty struny kawaler przyjdzie. […] brały plewy, plewy te co się młóciło i tak w wiaderko czy w coś i z który struny wiater z ty kawaler przyjdzie. Jak plewa to letko i wiała. A to z ognim tak samo....
CZYTAJ DALEJ