Wybór kandydatów Komitetu Obywatelskiego - Tomasz Przeciechowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To były sprawy najważniejsze, żeby wyłonić takich kandydatów, którzy będą akceptowani głównie przez środowisko „Solidarności” pracowniczej i rolniczej. Kilka posiedzeń Komitetu Obywatelskiego i prezydium Komitetu było poświęconych temu zagadnieniu: jaką metodę przyjąć przy wyborach tych kandydatów. Nawet były takie propozycje, żeby przeprowadzić prawybory. Nie było na to czasu. Po kilku zebraniach Komitetu Obywatelskiego prezydium zostało upoważnione do przedstawienia kandydatów. My w prezydium staraliśmy się zaprezentować takich kandydatów, którzy byliby akceptowani przez cały Komitet Obywatelski i przez te środowiska. Zostali oni przedstawieni na takim posiedzeniu, które się odbyło w salach katechetycznych kościoła na Hutniczej. Staraliśmy się, żeby byli zarówno...
CZYTAJ DALEJ