Praca w Komitecie Obywatelskim - Tomasz Przeciechowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Po ustaleniu, że Komitet Obywatelski ma być reprezentantem jak najszerszego środowiska, było ustalone, że Komisje Zakładowe „Solidarności” mają się zastanowić nad swoimi przedstawicielami do Komitetu Obywatelskiego. A z drugiej strony już na 4. kwietnia bodajże, to się działo bardzo szybko, było wyznaczone kolejne posiedzenie Komitetu, na którym już postanowiono o przygotowywaniu kandydatów na posłów i senatorów. „Solidarność” i Rolnicy Indywidualni swoimi kanałami mieli poinformować swoje struktury organizacyjne, ażeby zastanowili się nad tym, kogo by widzieli jako swoich przedstawicieli w parlamencie. To było najważniejszą dziedziną działalności w owym czasie: przygotowanie do wyborów na 4. czerwca i wybór kandydatów. I zaraz, też jeszcze w kwietniu, rozpoczęła się organizacja biura...
CZYTAJ DALEJ