Gazeta Wyborcza - Tomasz Przeciechowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Powstała „Gazeta Wyborcza Solidarność” jako organ wyborczy Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, ale początkowo z kolportażem „Gazety Wyborczej” to było tak, że ona nie przychodziła do Lublina. Potem zaczęła przychodzić, ale zalegała magazyny Ruchu, w kioskach Ruchu nie było tej gazety. Pamiętam, że z Wackiem Białym przeprowadzaliśmy rozmowy z wojewodą i z dyrekcją Ruchu, żeby wymusić na nich jakieś decyzje, żeby to zostało odblokowane. Po pewnym czasie udało się nam stworzyć coś takiego, że gazeta przyjeżdżała określonym pociągiem z Warszawy i była kolportowana przez naszych kolporterów, a później normalnie Ruch zaczął zajmować się kolportowaniem gazety i była ona dostępna w kioskach Ruchu. Co ciekawe, właśnie nieżyjący Wacek Biały, który był...
CZYTAJ DALEJ