Fundusz wyborczy Komitetu Obywatelskiego - Tomasz Przeciechowski- fragment relacji świadka historii [TEKST]
Musieliśmy zacząć gromadzić jakiś fundusz wyborczy, bo kampania wyborcza to są poważne koszty. Żeby przeprowadzić kampanię wyborczą naszych kandydatów, promować ich, zaprezentować ich społeczeństwu, pokazać, organizować spotkania, materiały wyborcze itd., trzeba było trochę forsy. Wystąpiliśmy o zgodę na zbiórkę publiczną, czyli sprzedaż cegiełek. Taką zgodę wydawał Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego i taką decyzję otrzymaliśmy, umożliwiającą druk cegiełek o nominale pięćset złotych, na sumę dwunastu milionów, tysiąca złotych na sumę dwunastu milionów, pięć tysięcy na sumę sześciuset tysięcy i dziesięciu tysięcy na sumę czterystu tysięcy. Potem te cegiełki były wydrukowane i sprzedawane. Ludzie wpłacali na Fundusz Wyborczy kupując cegiełki. Oczywiście...
CZYTAJ DALEJ