Podziemne pisma literackie - Leszek Szaruga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Idea stworzenia pisma literackiego pojawiła się na przełomie lat 1976/77. Nie była nowa, bo jeszcze w latach 60. profesor Stanisław Ossowski kombinował, żeby istniał nielegalny obieg maszynopisów niepuszczonych przez cenzurę. Dotyczyło to raczej publikacji naukowych niż literackich – tak krążyły między innymi teksty Leszka Kołakowskiego, ale nie było to zinstytucjonalizowane. [Dopiero pod koniec lat 70. zaczęły pojawiać się pisma w drugim obiegu], powstały m.in. lubelskie „Spotkania”. Biuletyn Informacyjny KOR-u rozpowszechniany był [w formie maszynopisów] – stukało się w maszynę i wychodziło 10 przebitek, jeśli ktoś miał tyle siły i specjalny wałek, który to przeciągnął. Dodatkowo iluś tam ludzi jeszcze to przepisywało i dzięki temu krążyło parę setek egzemplarzy biuletynu. Natomiast w naszym przypadku...
CZYTAJ DALEJ