Geneza Okrągłego Stołu - Ignacy Czeżyk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wymęczenie społeczeństwa było duże i były takie troszeczkę romantyczne oczekiwania, że jeżeli był możliwy consensus w sierpniu 1980 roku, to dlaczego po takich doświadczeniach stanu wojennego, bardzo złych doświadczeniach dla jednej i dla drugiej strony, tego consensusu być nie może. Ja osobiście byłem przeświadczony, że do takiego consensusu dojdzie, że rozwiązań militarnych nie będzie, bo nie stać tą władzę na rozwiązania militarne. Budżet państwa strasznie ucierpiał przez restrykcje gospodarcze. Po ogłoszeniu stanu wojennego całe światowe rynki, poza wschodnim, zostały dla nas zamknięte. I ten consensus właśnie na początku 1989 roku, gdzieś w lutym, już się wyczuwało. Będą jakieś rozmowy. Będą jakieś propozycje rozwiązań. „Solidarność” absolutnie domagała się (nasze...
CZYTAJ DALEJ