Antoni Furgała – studia i działalność w związkach - Barbara Bogdańska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ojciec rozpoczął w 1925 roku studia na KUL-u, na Wydziale Prawa. Skończył w [19]29 roku zdaje się, czy [19]28. Taką ciekawostkę powiem z tego okresu - studiował w tym czasie też ksiądz Wyszyński, rozpoczął w 1925 roku, i obaj byli bardzo czynni w „Bratniaku”. Ojciec mówił, że to był jedyny ksiądz z Wydziału Teologii, który uczestniczył w „Bratniaku”. Ojciec był prezesem „Bratniaka” na KUL-u, zresztą to, że działał też w organizacjach studenckich, było wynikiem tego, że w ogóle był wielkim demokratą, działał we władzach „Zetu”, jak i organizacji, która z „Zetu” później powstała. Od [19]26 roku był w Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Lubelski oddział Polskiej Młodzieży Demokratycznej wydawał swoje pismo pod tytułem „Trybuna Młodych Demokratów”, w której umieszczali artykuły właśnie demokraci...
CZYTAJ DALEJ