Antoni Furgała - praca na stanowisku sędziego - Barbara Bogdańska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Po skończeniu studiów [ojciec] początkowo rozpoczął aplikację sędziowska, i kariera sędziowska układała się bardzo pięknie. W okresie przedwojennym struktura sądu była zupełnie inna, to znaczy prokuratura na przykład była włączona w skład sądu, prokurator był pracownikiem sądu grodzkiego lub apelacyjnego, bo takie były formy przedwojenne, a młodzi sędziowie nie przystępowali bezpośrednio do pracy orzekającej, tylko przechodzili takie szczeble. Młody sędzia zostawał sędzią śledczym, sędzia śledczy nadzorował śledztwo policjantów prowadzone przez policję i przekazywał te materiały prokuratorowi, który był też pracownikiem sądu. Ojciec był chyba dwa lata takim sędzią śledczym, wspominał z tych czasów właśnie rozmaite takie lapsusy jakie popełniali policjanci. W 1935 roku został sędzią grodzkim. Jak...
CZYTAJ DALEJ