Antoni Furgała – młodość i udział w wojnie polsko-bolszewickiej - Barbara Bogdańska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ojciec urodził się w Krasnymstawie, tam chodził do liceum imienia Króla Władysława Jagiełły. Już w czasach szkolnych przejawiał niezwykłą aktywność społeczną, był harcerzem, od 1917 do [19]18 roku był w POW - Polskiej Organizacji Wojskowej, założonej przez Piłsudskiego. Był też kronikarzem szkolnym i wspominał okres liceum jako czas gdzie ta jego aktywność społeczna, była zainicjowana przykładem jego nauczycieli. To jest jakby przyczynek do tego, że właściwie w kształtowaniu postawy społecznej, patriotycznej młodego człowieka odgrywają ogromną rolę jego wychowawcy szkolni. W 1920 roku jako ochotnik, urodzony był w grudniu, więc miał osiemnaście lat, jako ochotnik wstąpił do armii polskiej w wojnie z bolszewikami. Po powrocie w [19]20 roku, chyba w listopadzie, opowiadał jak wyglądało gonienie...
CZYTAJ DALEJ