Przgoda z partią - Czesław Tarkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wstąpiłem do partii w [19]49 roku. To była taka sprawa, że miałem kolegę partyjnego, z którym się przyjaźniłem. Byłem w ZAMP-ie – Związku Akademickim Młodzieży Polski na UMCS-ie, i wtedy powierzyli mi w tym ZAMP-ie dział szkolenia. To nie był dział polityczny, tylko to było szkolenie z zakresu nauk podstawowych. Organizowaliśmy takie zespoły samokształceniowe na poszczególnych wydziałach, zapraszaliśmy asystentów, którzy uczyli studentów mających pewne braki i kłopoty z egzaminami. Uczyli fizyki, uczyli matematyki, uczyli biologii – takich przedmiotów trudniejszych. Powierzyli mi to, jako że byłem nauczycielem wcześniej przed studiami. Jak mi zaproponowali wstąpienie do partii, to nie bardzo wiedziałem co to jest ta partia, ale zapisałem się. Wtedy rektorem był profesor Parnas, właściwie on...
CZYTAJ DALEJ