Habilitację robiłem u profesora Korohody - Czesław Tarkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Później przy profesorze Korohodzie zacząłem robić habilitację. W [19]64 roku obroniłem pracę habilitacyjną i dostałem tytuł docenta, taki mam dyplom. Ten tytuł zaraz po mojej habilitacji zamienili na doktora habilitowanego. Póżniej była wydana taka ustawa o szkolnictwie wyższym, że właściwie habilitacja była zlikwidowana, można było robić tak zwanego doktora nauk, rolniczych czy jakichś tam innych. Ludzie, którzy mieli doktoraty dostawali stopień, tytuł, właściwie dostawali stanowisko docenta. Naliczyłem, że w naszej uczelni około trzydziestu pięciu osób dostało tytuł docenta bez habilitacji. Ja miałem tytuł docenta, bo się habilitowałem, a oni dostali. Później bez habilitacji dostawali tytuły profesorskie... nadawane przez radę państwa. Ja dostałem tytuł profesora nadzwyczajnego w [19]71 roku pięć czy sześć lat po...
CZYTAJ DALEJ