Byłem dziekanem dwie kadencje, później zostałem rektorem - Czesław Tarkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W [19]81 roku zostałem przez radę wydziału wybrany dziekanem. Rada wydziału była złożona ze wszystkich profesorów i docentów, byli przedstawiciele asystentów i studentów. Pamiętam, że wtedy było kilku kandydatów, były chyba trzykrotne wybory i w końcu przy ostatnich zostałem wybrany, mimo że się nie ubiegałem. Nawet jak ktoś mnie tam złapał i mówił, że będą na mnie głosować, to powiedziałem: “Ale ja się nie ubiegam o to stanowisko”. Ale wybrali mnie, to zostałem. Byłem dziekanem przez dwie kadencje. Na następną kadencję rada znów mnie wybrała, chociaż przy drugiej kadencji była już taka grupa, która chciała wybrać kogoś innego. Później w [19]87 roku były wybory rektora, bo rektor też był wybierany przez dwie kadencje, już na trzecią kadencję nie mógł kandydować w myśl ustawy. Wtedy zmienili ustawę, i w...
CZYTAJ DALEJ