Rodzina - Dariusz Machnicki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ojciec mój nazywał się Adam Machnicki urodził się w 1893 roku, pochodził ze Lwowa. Pracował jako buchalter – księgowy. W 1922 roku przeniósł się do Lublina. Matką moją była Leokadia z Nowickich Machnicka urodzona w 1898 roku w Lublinie, gdzie mieszkała aż do momentu śmierci. Matka również pracowała w księgowości. Lublin był wtedy pod zaborem rosyjskim więc świetnie mówiła po rosyjsku. Dzięki znajomości języka doskonale porozumiewała się z rosyjskimi żołnierzami, którzy mieszkali u nas przez kilka miesięcy w czasie wyzwolenia Lublina. Matka przed wojną pracowała jako księgowa w banku, a po wojnie w tak zwanej rachubie w sądzie lubelskim. Z kolei ojciec posiadał świetną znajomość języka niemieckiego, gdyż Lwów znajdował się pod zaborem austriackim. W czasie wojny ojciec uważany był za...
CZYTAJ DALEJ