Studia i awanse - Czesław Tarkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Gdy już pracowałem, pamiętam takie zdarzenie, że jak kończyłem studia inżynierskie, to wtedy zaczęli powoływać studia magisterskie, to był rok [19]52. Wtedy na Wydziale Rolnym powołali studia magisterskie z hodowli roślin u profesora Kaznowskiego, a ze szczegółowej uprawy roślin u profesora Lewickiego. Natomiast nie powołali studiów z zakresu zootechniki. Ja pracowałem w Katedrze Genetyki i Hodowli Zwierząt. Kiedy mnie powołali przyszedłem do tej katedry i okazuje się, że katedrę zlikwidowali. Później nie powołali studiów z zakresu zootechniki. Przenieśli mnie z tej zlikwidowanej katedry do Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Przydzielili mnie do adiunkta profesora; doktora Domańskiego - miał doktorat i u niego pracowałem. Wtedy status adiunkta był troszeczkę wyższy niż asystenta. Miałem zajmować się...
CZYTAJ DALEJ