Stalinizm - Czesław Tarkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zaraz po wojnie był hymn grany, ale u nas stalinizm zaczął się właściwie po [19]48 roku. Wtedy odsunęli przecież Gomułkę, Bierut przyszedł, przedtem się ukrywał, a był przecież w KGB, współpracował z Rosjanami. Także wtedy się to zaczęło. Początkowo słuchałem wypowiedzi Gomułki, słuchałem wypowiedzi Cyrankiewicza, przecież był Mikołajczyk, który wypowiadał się przeciwko, była opozycja. Mikołajczyk w policji miał dostęp do radia, do telewizji. Nie wygrał dlatego, że te wybory w [19]47 roku były rzeczywiście sfałszowane, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jak się Mikołajczyk zorientował, to uciekł po prostu, bo na pewno by go aresztowali i zginąłby tak jak na Węgrzech ten Nagy, który robił rewolucję. Później [jak Stalin zmarł] to płakali niektórzy. Propaganda była tak potężna, tak silna, tak ludziom namieszali w...
CZYTAJ DALEJ