Powstanie UMCS - Czesław Tarkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Uczelnia powstała 23 października 1944 roku. Wtedy jeszcze trwała wojna, jeszcze samoloty niemieckie [latały]. Już wprawdzie nie bombardowali Lublina, ale nadlatywały jeszcze. Lublin był wtedy „stolicą”, dlatego że PKWN osiedlił się początkowo w Chełmie, a później w Lublinie. Okupacja była straszna, były zamknięte szkoły średnie i wyższe, nie można było studiować. Można było wprawdzie chodzić do jakichś szkół zawodowych, rolniczych, ale właściwie gimnazja w Lublinie były zamknięte. Powstanie uczelni przyjęliśmy bardzo entuzjastycznie, dlatego że to była taka sprawa, która otwierała drogi młodzieży, tej która nie mogła studiować przed wojną, dlatego że opłaty były tak duże, że moich rodziców nie było stać, żeby posłać mnie do szkoły. Pamiętam jak przyjeżdżałem z rodzicami do Lublina, patrzyłem na...
CZYTAJ DALEJ