W 1947 roku wyprowadziłem się do Bystrzycy Starej i zamieszkałem w chałupie - Czesław Tarkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W 1947 roku wyprowadziłem się do Bystrzycy Starej i tam mieszkałem u rolnika w takiej chałupie. On miał wtedy takie mieszkanie z piecem chlebowym i kierownik umieścił mnie w tym mieszkaniu, bo mówił, że nic innego nie ma. Prowadziłem lekcje. Przydzielono mi drugą klasę. Nie było miejsca dla tej klasy w szkole, ponieważ budynek był mały, więc prowadziłem te lekcje w chałupie wiejskiej. Jednak bardzo mile wspominam te czasy pracy w szkole z dziećmi, bo się jakoś bardzo zaprzyjaźniłem z dziećmi, bardzo je polubiłem. Zresztą w ogóle zawsze lubiłem dzieci, [dzieciństwo] to jest piękny okres w życiu człowieka. Później jak już odchodziłem z tej [szkoły], to było mi bardzo żal tych dzieci, ale z drugiej strony wiedziałem o tym, że muszę się dalej uczyć, bo, bo jak się nie będę uczył, to...
CZYTAJ DALEJ