Dziedziczka darowała ziemie na kościół i na szkołę - Mieczysław Adamczyk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pani dziedziczka sprzedała, raczy nie sprzedała [wszystkiego] tylko ten pasek co od tego domu, od tej szosy do sadzawek. Tu jak ta rzeczka to właśnie [ta ziemia] należała jeszcze do majątku. To ona [dziedziczka] darowała na kościół i na szkołę. To należy do szkoły w Konopnicy i to jest jeszcze właśnie tej dziedziczki. Szkoła też. Plac szkolny. Tu gdzie szkoła jest. I to było jej, to co ja mieszkam i to jeszcze sprzedała nam przed wojną ale tu nikogo nie było wtedy. Tylko nasze budynki....
CZYTAJ DALEJ