Szkoła - Halina Sadkowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Przed wojną chodziłam do szkoły Sióstr Kanoniczek w Lublinie przy ulicy Podwale. Ukończyłam sześć oddziałów szkoły podstawowej i jedną klasę gimnazjum, też w tej szkole. Zdałam do drugiej klasy gimnazjum, to był rok 1939, wybuchła wojna, szkoły zostały zamknięte i podczas okupacji niemieckiej utworzono tylko szkoły zawodowe. Były więc tak zwane handlowe trzyletnie i zawodowe, przeważnie chłopcy chodzili do budowlanki, szkół elektrycznych. Więc skończyłam tą szkołę trzyletnią imienia Sobolewskiej przy ulicy 1 Maja. To był rok 1943. Jak byliśmy jeszcze w szkole handlowej, mając szesnaście lat, to cała klasa dostała karty na wyjazd do Niemiec do roboty. No i ten pan dyrektor kazał, to była druga klasa, żebyśmy, w trzeciej, załatwili sobie zaświadczenia o jakiejkolwiek pracy i będziemy chodzić wieczorowo jako...
CZYTAJ DALEJ